Shopping cart is empty
 
English Polski Spanish 
Search For a Manual
 

(e.g. AA-V20EG JVC, ZX-7 Sony )
PayPal 1000+ rating Secure, Encrypted Checkout.
 
Who's Online
There currently are 436 guests and 
4 members online.
Categories
Information
Featured Product
Home >> SHARP >> AR201 Owner's Manual
 
 0 item(s) in your cart 

SHARP AR201
Owner's Manual


Tweet about this product and get $1.00 of store credit for instant use!
  • Download
  • PDF Format
  • Complete manual
  • Language: English, German, Italian, Spanish, Russian, Polish
Price: $4.99

Description of SHARP AR201 Owner's Manual

Complete owner's manual in digital format. The manual will be available for download as PDF file after You purchase it.

Owner's Manual ( sometimes referred to as User's Guide or User's Manual ) contains information on how to use Your device. After placing order we'll send You download instructions on Your email address.

The manual is available in languages: English, German, Italian, Spanish, Russian, Polish

Not yet ready
You must purchase it first

Customer Reviews
There are currently no product reviews.
Other Reviews
 DVC600 ONKYO Owner's Manual by william gilchriest;
Manual was destroyed and this purchase made it possible to recover my manual . It was easy to down load and smooth to use thanks .
 CONCERTMATE-670 CASIO Owner's Manual by Susan Akers;
Turns out this was not the manual i was looking for. The concertmate 670 keyboard i have is a "Realistic" model made for Radio Shack and none of the diagrams on the owners manual i received matches up. HOWEVER, I must say the service Owners Manual provides was fast and efficient by being available online. The manual was in good readable condition and easily downloaded.
 E906 SENNHEISER Owner's Manual by Stephane Pouliot;
Great price, Quick delivery, the document was very usefull A+++++++++++++++
 LX-M340A LG / GOLDSTAR Owner's Manual by Carlos Estrada;
Thank´s for your help, I already recived these manual from you
 CS-1021 KENWOOD Owner's Manual by Salvatore Zaffetta;
Thank you for your manual It has the basic things to and i use the Oszi for Longer Time. THX

Text excerpt from page 8 (click to view)
NAZWY CZ

CI I ICH FUNKCJE

Widok ogólny

Na rysunku obok pokazany jest pulpit sterowniczy kopiarki AR-163. Poni ej pokazany jest fragment odpowiadaj cy kopiarkom AR-201/AR-206.

1. Przycisk i wska nik INTERRUPT ( Przerywa kopiowanie.

) (s. 27)

13. Przycisk i wska nik B/W REVERSE ( Przyci nij, eby wykona kopi w negatywie.

) (s. 25)

2. Licznik kopii Wy wietla okre lon liczb kopii w stanie gotowo ci oraz liczb kopii pozosta ych do wykonania, w trakcie pracy. 3. Wska nik ZOOM (s. 17) wieci, je li wybrana zosta a jedna z niestandardowych skal odwzorowania. 4. Przycisk wy wietlania skali odwzorowania ( (s. 17) Przyci nij w trybie gotowo ci, eby na liczniku kopii wy wietli aktualnie wybran skal odwzorowania. 5. Przyciski p ynnej regulacji skali (s. 17) U yj, eby wybra dowoln skal odwzorowania od 50% do 200% ze skokiem %. 6. Przycisk PAPER SIZE ENTER ( 7. Przycisk AUDIT CLEAR (ACC.#-C) (s. 13) Zamyka otwarte konto. 8. Wska niki PAPER SIZE Sygnalizuj aktualnie wybrany format papieru. 9. Wska niki usterki :Wska nik przegl du okresowego (s. 39) :Wska nik wymiany adunku z tonerem (s. 30) :Wska nik wymiany b bna (s. 32) :Wska nik braku papieru (s. 0) :Wska nik zaci cia papieru (s. 34) 10. Wska nik POWER SAVE ( ) (s. 47) wieci, gdy kopiarka znajduje si w trybie oszcz dzania energii. 11. Wska nik SPF (s. 60) wieci, gdy w pojemniku SPF'u znajduj si orygina y. 12. Wska nik przepe nienia pó ki ko cowej Sygnalizuje, e górna pó ka ko cowa jest pe na (Je li zosta zainstalowany opcjonalny zespó sortuj cy.). ) (s. 12) U yj do okre lenia formatu papieru w pojemniku. )

14. Przycisk i wska nik XY-ZOOM ( ) (s. 23) Przyci nij, eby niezale nie zmieni skal odwzorowania pionowego lub poziomego. 15. Przycisk i wska niki SORT/GROUP ( ) (s. 67) Przyci nij, eby wybra tryb sortowania lub grupowania, o ile zainstalowany jest opcjonalny elektroniczny zestaw sortuj cy oraz SPF. 16. Wska nik ORIGINAL DATA ( ) Pulsuje, gdy pami kopiarki zostanie zape niona zeskanowanymi dokumentami. (Wska nik ten jest u ywany, gdy opcjonalny elektroniczny zestaw sortuj cy oraz SPF s zainstalowane.) 17. Przycisk i wska niki 2 IN 1 / 4 IN 1 ( (s. 69) Przyci nij, eby wybra tryb pracy 2 IN lub 4 IN . (Funkcja dzia a, je li zainstalowany jest opcjonalny elektroniczny zestaw sortuj cy i SPF.) )

18. Przycisk i wska niki AUTO/MANUAL/PHOTO ( ) (s. 14) U yj, eby wybra kolejno tryby ustalania kontrastu: AUTO, MANUAL lub PHOTO. 19. Przycisk i wska niki LIGHT ( ) i DARK ( ) (s. 15) U yj, eby wyregulowa kontrast w trybie MANUAL lub PHOTO. 20. Przyciski cyfrowe U yj, eby okre li po dan liczb kopii, lub aby dokona ustawie programów kopiarki. 21. Przycisk zero U ywaj go jako klawisza cyfrowego do podawania liczby kopii. Przyci ni ty podczas kopiowania ci g ego powoduje wy wietlenie liczby kopii wykonanych podczas aktualnej pracy. Przyci ni ty w trybie gotowo ci powoduje wy wietlenie liczby wszystkich wykonanych dotychczas kopii.

6

You might also want to buy

$4.99

AR-201 SHARP
Parts Catalog

Parts Catalog only. It's available in PDF format. Useful, if Your equipment is broken and You need t…

$4.99

AR201 SHARP
Service Manual

Complete service manual in digital format (PDF File). Service manuals usually contains circuit diagr…
>
Parse Time: 0.167 - Number of Queries: 114 - Query Time: 0.038