Shopping cart is empty
 
English Polski Spanish 
Search For a Manual
 

(e.g. AA-V20EG JVC, ZX-7 Sony )
PayPal 1000+ rating Secure, Encrypted Checkout.
 
Who's Online
There currently are 295 guests online.
Categories
Information
Featured Product
Home >> SHARP >> AR206 Owner's Manual
 
 0 item(s) in your cart 

SHARP AR206
Owner's Manual


Tweet about this product and get $1.00 of store credit for instant use!
  • Download
  • PDF Format
  • Complete manual
  • Language: English, German, French, Italian, Spanish, Dutch, Swedish, Russian, Polish
Price: $4.99

Description of SHARP AR206 Owner's Manual

Complete owner's manual in digital format. The manual will be available for download as PDF file after You purchase it.

Owner's Manual ( sometimes referred to as User's Guide or User's Manual ) contains information on how to use Your device. After placing order we'll send You download instructions on Your email address.

The manual is available in languages: English, German, French, Italian, Spanish, Dutch, Swedish, Russian, Polish

Not yet ready
You must purchase it first

Customer Reviews
There are currently no product reviews.
Other Reviews
 CT-WM62R PIONEER Owner's Manual by Lucinda Phoenix;
Finding the owners manual for my Pioneer CRWM62R is greatly appreciated. I had searched several other web sites with no success. Although my manual was not listed on your site for immediate download, I recevied an email within a few hours that my ower's manual was posted for me. I had no difficulty downloading the manual for my 20 year old multi-cassette player. Owner Manuals provides a service that is valuable, easy-to-use, accurate , efficient, and priced fairly. I thank you.
 KT-2030L KENWOOD Owner's Manual by Alistair Hill;
Excellent manual - just what I needed. Although currently available only in German, their are lots of pictures which makes it all very clear.
 PE1642 PHILIPS Owner's Manual by Robert Schmid;
PHILIPS PE1642 Owner's Manual Hi, you have complet fullfilled my expectance. Price is OK. Robert Schmid
 WAK 4555 BAUKNECHT Owner's Manual by Rikke Jensen;
Came in the mail within a few hours. Gave clear instruktion on maintaines. Is of great use to have this manual in house
 8080 SANSUI Owner's Manual by Robert Carlson;
Easy to access. Clear instructions. No problems. Printed fine.

Text excerpt from page 8 (click to view)
NAZWY CZ

CI I ICH FUNKCJE

Widok ogólny

Na rysunku obok pokazany jest pulpit sterowniczy kopiarki AR-163. Poni ej pokazany jest fragment odpowiadaj cy kopiarkom AR-201/AR-206.

1. Przycisk i wska nik INTERRUPT ( Przerywa kopiowanie.

) (s. 27)

13. Przycisk i wska nik B/W REVERSE ( Przyci nij, eby wykona kopi w negatywie.

) (s. 25)

2. Licznik kopii Wy wietla okre lon liczb kopii w stanie gotowo ci oraz liczb kopii pozosta ych do wykonania, w trakcie pracy. 3. Wska nik ZOOM (s. 17) wieci, je li wybrana zosta a jedna z niestandardowych skal odwzorowania. 4. Przycisk wy wietlania skali odwzorowania ( (s. 17) Przyci nij w trybie gotowo ci, eby na liczniku kopii wy wietli aktualnie wybran skal odwzorowania. 5. Przyciski p ynnej regulacji skali (s. 17) U yj, eby wybra dowoln skal odwzorowania od 50% do 200% ze skokiem %. 6. Przycisk PAPER SIZE ENTER ( 7. Przycisk AUDIT CLEAR (ACC.#-C) (s. 13) Zamyka otwarte konto. 8. Wska niki PAPER SIZE Sygnalizuj aktualnie wybrany format papieru. 9. Wska niki usterki :Wska nik przegl du okresowego (s. 39) :Wska nik wymiany adunku z tonerem (s. 30) :Wska nik wymiany b bna (s. 32) :Wska nik braku papieru (s. 0) :Wska nik zaci cia papieru (s. 34) 10. Wska nik POWER SAVE ( ) (s. 47) wieci, gdy kopiarka znajduje si w trybie oszcz dzania energii. 11. Wska nik SPF (s. 60) wieci, gdy w pojemniku SPF'u znajduj si orygina y. 12. Wska nik przepe nienia pó ki ko cowej Sygnalizuje, e górna pó ka ko cowa jest pe na (Je li zosta zainstalowany opcjonalny zespó sortuj cy.). ) (s. 12) U yj do okre lenia formatu papieru w pojemniku. )

14. Przycisk i wska nik XY-ZOOM ( ) (s. 23) Przyci nij, eby niezale nie zmieni skal odwzorowania pionowego lub poziomego. 15. Przycisk i wska niki SORT/GROUP ( ) (s. 67) Przyci nij, eby wybra tryb sortowania lub grupowania, o ile zainstalowany jest opcjonalny elektroniczny zestaw sortuj cy oraz SPF. 16. Wska nik ORIGINAL DATA ( ) Pulsuje, gdy pami kopiarki zostanie zape niona zeskanowanymi dokumentami. (Wska nik ten jest u ywany, gdy opcjonalny elektroniczny zestaw sortuj cy oraz SPF s zainstalowane.) 17. Przycisk i wska niki 2 IN 1 / 4 IN 1 ( (s. 69) Przyci nij, eby wybra tryb pracy 2 IN lub 4 IN . (Funkcja dzia a, je li zainstalowany jest opcjonalny elektroniczny zestaw sortuj cy i SPF.) )

18. Przycisk i wska niki AUTO/MANUAL/PHOTO ( ) (s. 14) U yj, eby wybra kolejno tryby ustalania kontrastu: AUTO, MANUAL lub PHOTO. 19. Przycisk i wska niki LIGHT ( ) i DARK ( ) (s. 15) U yj, eby wyregulowa kontrast w trybie MANUAL lub PHOTO. 20. Przyciski cyfrowe U yj, eby okre li po dan liczb kopii, lub aby dokona ustawie programów kopiarki. 21. Przycisk zero U ywaj go jako klawisza cyfrowego do podawania liczby kopii. Przyci ni ty podczas kopiowania ci g ego powoduje wy wietlenie liczby kopii wykonanych podczas aktualnej pracy. Przyci ni ty w trybie gotowo ci powoduje wy wietlenie liczby wszystkich wykonanych dotychczas kopii.

6

You might also want to buy

$4.99

AR-206 SHARP
Parts Catalog

Parts Catalog only. It's available in PDF format. Useful, if Your equipment is broken and You need t…

$4.99

AR206 SHARP
Service Manual

Complete service manual in digital format (PDF File). Service manuals usually contains circuit diagr…
>
Parse Time: 0.145 - Number of Queries: 112 - Query Time: 0.034