Shopping cart is empty
 
English Polski Spanish 
Search For a Manual
 

(e.g. AA-V20EG JVC, ZX-7 Sony )
PayPal 1000+ rating Secure, Encrypted Checkout.
 
Who's Online
There currently are 338 guests online.
Categories
Information
Featured Product
Home >> SHARP >> EL6053 Owner's Manual
 
 0 item(s) in your cart 

SHARP EL6053
Owner's Manual


Tweet about this product and get $1.00 of store credit for instant use!
  • Download
  • PDF Format
  • Complete manual
  • Language: English, German, French, Italian, Spanish, Dutch, Swedish, Portuguese, Polish
Price: $4.99

Description of SHARP EL6053 Owner's Manual

Complete owner's manual in digital format. The manual will be available for download as PDF file after You purchase it.

Owner's Manual ( sometimes referred to as User's Guide or User's Manual ) contains information on how to use Your device. After placing order we'll send You download instructions on Your email address.

The manual is available in languages: English, German, French, Italian, Spanish, Dutch, Swedish, Portuguese, Polish

Not yet ready
You must purchase it first

Customer Reviews
There are currently no product reviews.
Other Reviews
 RS-736US PANASONIC Owner's Manual by mike powers;
Product was very good. Received quickly and complete
 CPS201 CASIO Owner's Manual by Werner Widmeier;
Although printing quality is not the best, the manual was very helpful in order to reactivate this ancient but still good electronic musical instrument.
 E105 CASIO Owner's Manual by graham baker;
as a first-time user and buyer from this site, i found the overall service outstanding!! this product is a godsend as, without it, i would never have been able to find my way around and use my machine as intended. i will certainly use this site again as required. many many thanx!!
 PRO-710HD/KUXC/CA PIONEER Owner's Manual by Mark Bxxxx;
This manual is exactly what I needed. This site always has every manual I need, and it is also much less expensive then most other sites. This is the only manual site I will use.
 SV-260A TECHNICS Owner's Manual by Seb Petrescu;
Useful manual, good scan, worth the pay if you find the unit difficult to operate.

Text excerpt from page 2 (click to view)
Bewerken of wissen van gegevens –telefoon-, afspraak- memofunctie –
Bewerken van gegevens 1. Roep de gegevens op die u wilt bewerken. 2. Druk op EDIT . De cursor zal beginnen te knipperen. 5. Druk een paar keer op ENTER (totdat de melding “OPGESLAGEN!” kort op het display verschijnt als u klaar bent om de bewerkte gegevens op te slaan.

Beveiliging
1. Instellen van een wachtwoord en opslaan van beveiligde gegevens
U kunt een wachtwoord van maximaal 6 tekens lang instellen. • Het wachtwoord geldt voor de telefoonafspraak- en memofuncties.

2. Aan en uit zetten van de beveiliging
Wanneer de beveiliging aan staat, zal “ ” niet getoond worden. • U kunt niet beveiligde gegevens oproepen, bewerken of wissen. • U kunt nieuwe gegevens al dan niet beveiligd invoeren. Wanneer de beveiliging uit staat, zal “ ” getoond worden. • U kunt alleen beveiligde gegevens oproepen, bewerken of wissen. (Niet beveiligde gegevens kunnen niet worden opgeroepen.) • U kunt geen nieuwe gegevens invoeren.

• Druk een paar keer op ENTER in de Wissen telefoongids om het gewenste veld op te 1. Roep de te wissen gegevens op. zoeken (adres of zo). 2. Druk op DEL . 3. Druk op , , , of om de cursor te • De melding “WISSEN?” zal verschijnen. verplaatsen naar de positie die u wilt bewerken. • Druk op C•CE om het wissen te annuleren. 4. Voer of voeg tekens in of wis tekens (zie 3. Druk op ENTER om de gegevens “Invoeren van tekens”). daadwerkelijk te wissen. • Druk op C•CE om het bewerken te annuleren.

Als u uw wachtwoord vergeet, moet u niet alleen het wachtwoord wissen, maar kunt u het wachtwoord samen met alle beveiligde gegevens uit het geheugen wissen. (Voer de stappen 2 en 3 uit zoals beschreven onder het kopje “De Agenda voor het eerst gebruiken”.) Maak voor de

De Calculatorfunctie
Deze Agenda kan getallen berekenen tot maximaal 10 cijfers lang. Rekenvoorbeelden
Voorbeeld (–24+2)÷4=–5.5 34+57=91 45+57=102 Handeling
C•CE

0 .

Display 2 4

24

–5.5 91. 102.

zekerheid een aantekening van uw wachtwoord en bewaar deze op een veilige plek. Uitschakelen van de beveiliging 1. Druk op TEL ( TEL1 of TEL2 ), SCHEDULE of Registreren van een wachtwoord MEMO en controleer of “ ” niet verschijnt. 1. Druk op TEL ( TEL1 of TEL2 ), SCHEDULE of 2. Druk op SECRET . “WACHTWOORD?” MEMO zodat “NAAM?”, “AGENDA?” of verschijnt. “MEMO?” verschijnt. 3. Voer het wachtwoord in en druk op SECRET . 2. Druk op SECRET . •“ ” verschijnt en u kunt nu beveiligde WACHTWOORD? gegevens oproepen.
3. Voer het wachtwoord in (Hoofd- en kleine letters maken verschil), bijv. ABC. 4. Druk op SECRET om uw wachtwoord te registreren. • Het display keert terug naar het scherm bij stap 1, met het symbool “ ” ingeschakeld. • Als kort de melding “FOUT!” op het scherm verschijnt, is er al een wachtwoord geregistreerd. Voer het correcte wachtwoord in of wis het wachtwoord en de hele inhoud Inschakelen van de beveiliging van het geheugen. 1. Druk op TEL ( TEL1 of TEL2 ), SCHEDULE of 5. Druk op SECRET SECRET om de beveiliging en controleer of “ ” verschijnt. MEMO aan of uit te zetten. “ ” verdwijnt. 2. Druk op SECRET . • Als u een onjuist wachtwoord invoert, zal “FOUT!” kort op het display verschijnen. Volg de hierboven beschreven stappen en voer het juiste wachtwoord in. • Zelfs als de beveiliging uit staat, dan zal deze automatisch worden ingeschakeld (“ ” zal verdwijnen): A) wanneer u op GAME , CLOCK of CALC/CONV drukt, of B) als de stroom automatisch of handmatig wordt uitgeschakeld.

Druk een paar keer op CALC/CONV om het calculatorfunctie-scherm te openen (Calculator → Valutakoersberekening → Eenheden omrekenen → Calculator → ...).

34 57 45 (Het opgetelde getal wordt een constante.) 68 25 40

Berekeningen maken
Voor u een berekening gaat maken moet u eerst op C•CE , C•CE en CM drukken om eventueel eerder ingevoerde waarden uit het display en het geheugen te wissen. Opmerking • Wanneer , , of wordt ingedrukt, zal het bijbehorende symbool, +, –, × of ÷ op het

68×25=1700 68×40=2720

1700. 2720.

(Het vermenigvuldigde getal wordt een constante.) 200×10%=20 9÷36=25% 200+(200×10%)=220 500–(500×20%)=400 46=(43)2=4096 200 10 % 9 36 % 200 10 % 500 20 % 4 8
CM

20. 25. 220. 400. 4096. 0.125 M 125. M 28.
M M

display getoond worden. (In de voorbeelden in 1/8=0.125 25×5 =125 deze gebruiksaanwijzing worden deze symbolen –)84÷3 =28 verder niet omschreven.) Foutmelding Als de berekening of het integer deel van het geheugen de limiet van 10 cijfers overschrijdt, of wanneer een getal wordt gedeeld door 0, zult u een foutmelding krijgen (“ERR” zal op het display verschijnen).
+)68+17=85 182 25–9=4 1234567890×145 =179012344050

25 84 68

5 M+ 3 M– 17 M +
RM

85. 182.

25 9 1234567890 145
C•CE
10

4. ERR 17.90123440 17.90123440

Opslaan van beveiligde gegevens 1. Voer tekens in de telefoon-, afspraak- of memofunctie in terwijl de “ ” niet op het scherm staat. (De beveiliging staat aan.) • Wanneer “ ” op het scherm staat, dient u op SECRET SECRET te drukken om de beveiliging in te schakelen.

Het wachtwoord verschijnt. Onthoud of noteer het opnieuw. 3. Druk nog eens op SECRET . “ ” zal verdwijnen en u kunt geen beveiligde gegevens oproepen.

3. Veranderen van het wachtwoord
1. Zet de beveiliging uit (“ ” verschijnt). 2. Druk op SECRET . Het wachtwoord verschijnt. 3. Druk op EDIT . Het eerste teken van het wachtwoord begint te knipperen. 4. Voer tekens in of wijzig tekens en maak een nieuw wachtwoord. 5. Druk op SECRET . Het nieuwe wachtwoord is nu geregistreerd.

(17.90123440×10 =179012344000)

2. Druk op SECRET voor u op ENTER drukt om de gegevens op te slaan. “ ” zal verschijnen. 3. Druk op ENTER om de beveiligde gegevens op te slaan in het geheugen. • De melding “OPGESLAGEN!” zal kort op het display verschijnen zonder “ ” (de beveiliging staat aan). • U kunt de beveiligde gegevens niet oproepen zolang u de beveiliging niet heeft uitgeschakeld.

Conversiefunctie voor valuta en eenheden
1. Instellen van een valutakoers
1. Druk een paar keer op CALC/CONV om

2. Omrekenen van valuta/eenheden
U moet eerst een koers instellen voor u valuta

EURO

het conversiefunctiescherm voor valuta te openen (zie “De Calculatorfunctie”). Voorbeeld: 1 CAD (Canadese dollar) = 0,66 USD (US dollar) 2. Druk op NEXT NEXT NEXT om het display

USD kunt omrekenen. 0 Voorbeeld: Reken 500 CAD om in USD met de .
zojuist ingestelde koers. 1. Ga naar het scherm: “CAD → USD”. 2. Voer de om te rekenen waarde in. 500 3. Druk op om de Canadese dollars om te rekenen in Amerikaanse.

Behandelen van uw Agenda
• Stop de Agenda niet in de achterzak van uw broek. • Laat de Agenda niet vallen en oefen er geen grote kracht op uit. • Stel de Agenda niet bloot aan extreme temperaturen. • Aangezien dit product niet waterbestendig is, mag u het niet gebruiken of bewaren op plekken waar er vloeistoffen op kunnen spatten. • Maak de Agenda alleen schoon met een zachte, droge doek. • Laat de Agenda alleen nazien of repareren bij een door SHARP erkend servicecentrum.

om te schakelen en druk op SHIFT SET . Het eerste teken van “CAD” begint te knipperen. • U kunt de naam van elke valuta veranderen door de zelf de tekens in te voeren (maximaal 4 tekens voor elke valuta) en met indien nodig. 3. Druk op ENTER . “0” begint te knipperen. 4. Voer de koers in (maximaal 10 CAD USD cijfers). 066 . 0.66 5. Druk op ENTER om de koers op te slaan in het geheugen.

CAD

USD 330 .

• U kunt ook de andere kant op omrekenen (bijv. 200 USD naar CAD); voer 200 in en druk op . • U kunt eenheden op dezelfde manier omrekenen. De eenheden en hun omrekeningsfactoren kunnen echter niet door u gewijzigd worden. • Het resultaat van de omrekening kan een kleine afwijking vertonen omdat het resultaat afgerond wordt (bijv. tot 2 plaatsen achter de komma bij het omrekenen van valuta). Gebruik de omrekening daarom alleen als geheugensteuntje. Gebruikte batterij

Vervangen van de batterij
Alleen voor de EL-6053: OFF 1. Druk op ON om de stroom uit te schakelen. Type Model Aantal 2. Draai de schroef los en verwijder de klep van EL-6053: CR2025 het batterijvak van de achterkant van de Lithium batterij 1 Agenda. (Schuif de klep van het toestel af.) EL-6810: CR2032 3. Verwijder de lege batterij door deze op te wippen uit de houder Als de vervanging van de batterij niet op de met de hoek het deksel • juiste wijze geschied, kan dit leiden to verlies of van het batterijvak. wijziging van de opgeslagen gegevens. (Afb. 1) • Schrijf altijd belangrijke informatie in het 4. Doe een nieuwe geheugen op voor de batterij gaat vervangen. batterij in de houder • Let er op dat u eerst de stroom uitschakelt voor met de positieve pool u de batterij vervangt. (+) naar boven. OFF 5. Doe het deksel terug Afb. 1 • Druk niet op ON voor de procedure voor het vervangen van de batterij helemaal is afgerond. op zijn plaats en zet het vast met de schroef. OFF 6. Druk op ON om de stroom weer in te schakelen. 1. Voorzorgsmaatregelen • Als er niets op het display verschijnt, dient u Aangezien oneigenlijk gebruik van batterijen kan het RESET Terugstelknopje in te drukken en leiden tot lekkage of ontploffing, dient u de op C•CE te drukken. volgende instructies zorgvuldig op te volgen. • Druk niet op SHIFT ENTER . Als u op • Doe de batterij in het toestel met de positieve SHIFT ENTER drukt, zal de gehele inhoud van het geheugen gewist worden. pool (+) op de juiste manier naar boven. • Gooi de batterij nooit in het vuur omdat het 7. Zet de klok gelijk. gevaar bestaat dat deze ontploft. Alleen voor de EL-6810: • Houd de batterij buiten bereik van kinderen. OFF 1. Druk op ON om de stroom uit te schakelen. Omdat de batterij in de fabriek in de Agenda gezet 2. Draai de schroef los en verwijder de klep van is, is het mogelijk dat deze eerder dan de het batterijvak van de achterkant van de opgegeven gebruiksduur leeg raakt. Agenda. (Schuif de klep van het toestel af.) 3. Doe een nieuwe batterij in de bovenste of 2. Vervangen van de batterij onderste lege houder met de positieve pool (+) Wanneer het display vaag en moeilijk leesbaar naar boven. (Afb. 1) wordt, dient u onmiddellijk de batterij door een 4. Verwijder de lege batterij door deze op te wippen uit de houder met een balpen o.i.d. nieuwe te vervangen. Als u de Agenda blijft (Afb. 2) gebruiken met een bijna lege batterij, kunnen 5. Doe het deksel terug op zijn plaats en zet het gegevens verloren of gewijzigd worden. vast met de schroef. Alleen voor de EL-6053: OFF 6. Druk op ON om de stroom weer in te schakelen. • Als er niets op het display verschijnt, dient u • Gebruik geen metalen voorwerp om de batterij het RESET Terugstelknopje in te drukken en uit de Agenda te wippen. Hierdoor kan de op C•CE te drukken. Agenda bloot komen te staan aan een elektrische schok die alles uit het geheugen zal • Druk niet op SHIFT ENTER . Als u op wissen. SHIFT ENTER drukt, zal de gehele inhoud • U moet de batterij binnen 1 minuut vervangen, van het geheugen gewist worden. omdat anders de kans bestaat dat alles uit het 7. Zet de klok gelijk. geheugen gewist wordt.

Spelfunctie
Druk op spelen.
GAME

om het spel “ALPHA ATTACK” te

Alleen voor de EL-6810: BLACKJACK

(Eenentwintigen) Alleen voor de EL-6810: Met elke druk op GAME Probeer met uw kaarten zo dicht mogelijk bij 21 zal het display schakelen tussen “BLACKJACK” en punten te komen, zonder er overheen te komen. “ALPHA ATTACK”. 1. Druk op GAME ALPHA ATTACK Typ de tekens (A t/m Z, 0 t/m 9) in die op de 1e zodat dit spelfunctiescherm verschijnt.

BLACKJACK

30

2. Druk op ENTER om regel verschijnen om deze te doen verdwijnen. Het Uw chips het spel te beginnen. spel heeft 20 verschillende snelheidsniveaus. De linker 2 kaarten zijn voor u. (Een ligt open 1. Druk op GAME om en een ligt dicht.) ALPHA ATTACK dit spelfunctie3. Ga mee met de maximum inzet zoals links scherm te openen. 01 staat aangegeven (maximaal 10) of voer een 2. Voer het niveau in lagere inzet in. Door op te drukken kunt u (2 cijfers, van 01 t/m Niveau ook tot het maximum inzetten. 20). 4. Druk op SPACE om • 01: langzaam, 20: snel je kaarten te Uw kaarten Kaarten van 3. Druk op ENTER om bekijken. Met elke de deler EY3KW het spel te beginnen. volgende druk op J28 4 4. Druk op de toets die 01 SPACE krijg je een 10 20 overeenkomt met het nieuwe kaart. eerste teken helemaal links op de 1e regel van • “J”, “Q” en “K” Uw inzet Uw chips het display. (In het voorbeeld drukt u dus tellen voor 10. achtereenvolgens op: E → Y → 3 → K → W.) • “A” telt voor 1 of 11. • Als u de juiste toetsen in de juiste volgorde • Wanneer de eerste 2 kaarten “A” zijn met een indrukt, zullen alle tekens verdwijnen. plaatje (“J”, “Q” of “K”), heb je “BLACK• Wanneer u op een bepaald niveau 12 tekens JACK”. met succes kunt intoetsen, mag u door naar 5. Druk op ENTER om een hoger niveau (tot niveau 20). Totaal van je kaarten te houden Uw totaal de deler • Wanneer er geen tekens meer verschijnen, is en geen nieuwe te het spel afgelopen. Het spelfunctie-scherm krijgen. De kaarten J28 32K4 zal het laatst gehaalde niveau laten zien. 20 20 19 van de deler en de 20 resultaten zullen vervolgens Uw inzet Uw chips verschijnen. • Als je wint, gaat je totaal knipperen en wordt je inzet verdubbeld. • Als je wint met “BLACKJACK”, krijg je drie keer je inzet. 6. Druk op ENTER en open het spelfunctiescherm. • Als je geen chips meer hebt om in te zetten, is het spel afgelopen. • Druk op C•CE of een van de functietoetsen om te stoppen met het spel. Je chips worden opgeslagen voor de volgende keer. • Om weer opnieuw te beginnen met 30 chips, kun je op DEL en ENTER drukken op het spelfunctie-scherm.

Afb. 1 NOTE: FOR NETHERLANDS ONLY

Afb. 2

Technische gegevens
• Modellen: EL-6053 EL-6810 • Productnaam: Elektronische Agenda • Display: 3 regels van 12 tekens • Geheugencapaciteit: EL-6053: 7671 bytes EL-6810: 66838 bytes • Klokfunctie: Precisie: ± 60 seconden/maand bij 25°C Display: Jaar, maand, dag, weekdag, uur, minuut, seconde, AM/PM Kloksysteem: 12-uurs/24-uursaanduiding (omschakelbaar), 3 soorten gegevens (omschakelbaar), wereldklokfunctie, zomertijd display, dagelijks alarm, uur-alarm • Telefoongids: Invoeren en oproepen van telefoongegevens (naam, adres, E-mailadres en telefoonnummer; en internetadres (URL) alleen voor de EL-6810) • Afspraakfunctie (Agendafunctie): Invoeren en oproepen van afspraakgegevens (afspraak, jaar, maand, dag, uur en minuut), afspraakalarm • Memofunctie: Invoeren en oproepen van memo-gegevens • Calculatorfunctie: 10 cijfers (met bewerkingssymbolen), normale rekenkundige bewerkingen, percentages, worteltrekken, geheugenberekeningen enz. • Conversiefunctie voor valuta en eenheden: 5 verschillende valuta (instelbaar) en 9 eenheden • Spelfunctie: EL-6053: 1 spel EL-6810: 2 spellen • Stroomverbruik: EL-6053: 0,003 W EL-6810: 0,003 W • Bedrijfstemperatuur: 0°C – 40°C • Stroomvoorziening: 3V … gelijkstroom Lithium batterij EL-6053: CR2025 × 1 EL-6810: CR2032 × 1 • Automatisch afslaan: Na ongeveer 7 minuten • Gebruiksduur batterijen: Ongeveer 2 jaar bij een omgevingstemperatuur van 25°C, bij een aangenomen dagelijks gebruik als volgt: 30 minuten display, 20 seconden alarm en 100 aan/uit zetten van de toetstoon. • Gewicht (inclusief batterij): EL-6053: Ongeveer 88 g EL-6810: Ongeveer 105 g • Afmetingen: EL-6053: Open: 125,0 mm (b) × 168,5 mm (d) × 8,3 mm (h) Dicht: 125,0 mm (b) × 86,3 mm (d) × 12,0 mm (h) EL-6810: Open: 139,0 mm (b) × 174,7 mm (d) × 9,5 mm (h) Dicht: 139,0 mm (b) × 89,5 mm (d) × 13,7 mm (h) • Toebehoren: 1 Lithium batterij (geïnstalleerd), gebruiksaanwijzing

Opslag in het geheugen
1. Controleren van de geheugencapaciteit
1. Druk op TEL ( TEL1 of TEL2 ), SCHEDULE , of MEMO zodat “NAAM?”, “AGENDA?” of “MEMO?” op het display verschijnt. 2. Druk op SHIFT GEHEUGEN . Het aantal M•CK resterende bytes zal 6254 kort op het scherm verschijnen. Opmerkingen • De Agenda kan maximaal de volgende aantallen • Naast de geheugenruimte voor tekens (op de 1e regel) en cijfers (op de 2e en 3e regels), is voor elk gegeven de volgende geheugenruimte nodig: Telefoongegevens ..... EL-6053: 5 bytes EL-6810: 6 bytes Afspraakgegevens .... 8 bytes (inclusief datum en tijd) Memogegevens ........ 3 bytes

2. Wissen van alle gegevens in het geheugen

bytes in het geheugen opslaan (het geheugen Voer de stappen 2 en 3 uit onder het kopje “De van de calculator niet in aanmerking genomen). Agenda voor het eerst gebruiken”. EL-6053: 7671 bytes/EL-6810: 66838 bytes • Om het wissen te annuleren, dient u bij stap 3 • 1 byte komt overeen met 1 teken (op de 1e op C•CE te drukken in plaats van op SHIFT regel van het display) in de telefoon-, afspraakENTER . en memofuncties. (Wanneer er een oneven aantal cijfers in een getal is, zal het laatste cijfer 1 byte in beslag nemen.)

SHARP CORPORATION

You might also want to buy

$4.99

EL6053 SHARP
Service Manual

Complete service manual in digital format (PDF File). Service manuals usually contains circuit diagr…
>
Parse Time: 0.144 - Number of Queries: 111 - Query Time: 0.027