Shopping cart is empty
 
English Polski Spanish 
Search For a Manual
 

(e.g. AA-V20EG JVC, ZX-7 Sony )
PayPal 1000+ rating Secure, Encrypted Checkout.
 
Who's Online
There currently are 185 guests online.
Categories
Information
Featured Product
Home >> SHARP >> SF2120 Owner's Manual
 
 0 item(s) in your cart 

SHARP SF2120
Owner's Manual


Tweet about this product and get $1.00 of store credit for instant use!
  • Download
  • PDF Format
  • Complete manual
  • Language: German, Dutch, Polish
Price: $4.99

Description of SHARP SF2120 Owner's Manual

Complete owner's manual in digital format. The manual will be available for download as PDF file after You purchase it.

Owner's Manual ( sometimes referred to as User's Guide or User's Manual ) contains information on how to use Your device. After placing order we'll send You download instructions on Your email address.

The manual is available in languages: German, Dutch, Polish

Not yet ready
You must purchase it first

Customer Reviews
There are currently no product reviews.

Text excerpt from page 24 (click to view)
PROGRAMY OBSÅUGI

Programy obsÅugi pozwalajÄ ustawiÄ, zmieniÄ lub skasowaÄ parametry niektórych funkcji, zgodnie z życzeniem użytkownika.

Programy 1-8: SF-2118N Programy 1-15: SF-2216, SF-2120 i SF-2020 (za wyjÄtkiem programu 8, 9 dla SF-2216) Program 20: tylko SF-2118N Lista programów obsÅugi
Kserokopiarka posiada nastÄpujÄce programy obsÅugi.

Nr programu 1

Nazwa programu Czas automatycznego kasowania ustawieÅ Tryb nagrzewania wstÄpnego Tryb automatycznego odcinania zasilania

Opis Nastawia czas automatycznego kasowania ustawieÅ. Po wykonaniu ostatniej kopii kserokopiarka powraca do poczÄtkowych ustawieÅ po upÅywie tego czasu. Ustawia czas, który musi upÅynÄÄ, aby kserokopiarka weszÅa w tryb nagrzewania po zakoÅczeniu dowolnej operacji. Patrz str. 26. Ustawia czas, który musi upÅynÄÄ, aby kserokopiarka weszÅa w tryb automatycznego odcinania zasilania po zakoÅczeniu dowolnej operacji. Patrz str. 26.

2 3 4 5 7 8 9

Sterowanie automatyczUaktywnia lub wyÅÄcza funkcjÄ automatycznego oszczÄdzania energii. nym oszczÄdzaniem energii Patrz str. 26. Tryb podawania strumieniowego Tryb dostÄpu do pojemnika sortownika* Tryb automatycznego wyboru papieru Automatyczne przeÅÄczanie szufladki * Uaktywnia lub wyÅÄcza tryb podawania strumieniowego w wypadku zainstalowania opcjonalnego podajnika dokumentów (ADF lub RADF). Patrz str. 36 lub 40. Uaktywnia lub wyÅÄcza tryb dostÄpu do pojemnika sortownika, gdy zainstalowany jest opcjonalny sortownik lub sortownik zszywajÄcy. Patrz str. 41. Uaktywnia lub wyÅÄcza funkcjÄ automatycznego wyboru papieru. Patrz str. 7, 35 i 39. Uaktywnia lub wyÅÄcza funkcjÄ automatycznego przeÅÄczania szufladki, która w wypadku wyczerpania siÄ papieru umożliwia skorzystanie z opcjonalnej szufladki podajnika papieru (SF-CM16 lub SF-CM15) , o ile zostaÅa ona zainstalowana. (Funkcja ta nie może przeÅÄczyÄ podajnika na szufladkÄ obejÅcia.) Uaktywnia lub wyÅÄcza tryb kontroli konta, który kontroluje dostÄp do kserokopiarki. Patrz str. 14. Rejestruje konta dla trybu kontroli kont. Zmienia numery kont dla trybu kontroli kont. Kasuje konta w trybie kontroli kont. WyÅwietla caÅkowitÄ iloÅÄ kopii wykonanych pod danym numerem konta. Wyzerowanie wszystkich kont lub zresetowanie dowolnie wybranego konta. WÅÄcza lub wyÅÄcza tryb automatycznego odcinania zasilania.

10 11 12 13 14 15 20

Tryb kontroli konta Wprowadzenie numeru konta Zmiana numeru konta Skasowanie numeru konta IloÅÄ kopii na koncie Wyzerowanie konta Ustawianie trybu automatycznego odcinania zasilania.

Programy obsÅugi INFORMACJE OGÃLNE

* Programy te nie wpÅywajÄ na funkcje kserokopiarki, o ile nie zostanie zainstalowane pewne dodatkowe opcjonalne
wyposażenie.

22

You might also want to buy

$4.99

SF-2120 SHARP
Circuit Diagrams

Set of circuit diagrams. The diagrams will be provided as PDF file. The file will be delivered after…

$4.99

SF-2120 SHARP
Parts Catalog

Parts Catalog only. It's available in PDF format. Useful, if Your equipment is broken and You need t…

$4.99

SF2120 SHARP
Service Manual

Complete service manual in digital format (PDF File). Service manuals usually contains circuit diagr…
>
Parse Time: 0.142 - Number of Queries: 106 - Query Time: 0.025