Shopping cart is empty
 
English Polski Spanish 
Search For a Manual
 

(e.g. AA-V20EG JVC, ZX-7 Sony )
PayPal 1000+ rating Secure, Encrypted Checkout.
 
Who's Online
There currently are 269 guests online.
Categories
Information
Featured Product
Home >> SHARP >> VL-Z300S-S Owner's Manual
 
 0 item(s) in your cart 

SHARP VL-Z300S-S
Owner's Manual


Tweet about this product and get $1.00 of store credit for instant use!
  • Download
  • PDF Format
  • Complete manual
  • Language: English, German, French, Italian, Spanish, Dutch, Swedish, Portuguese, Russian, Polish
Price: $4.99

Description of SHARP VL-Z300S-S Owner's Manual

Complete owner's manual in digital format. The manual will be available for download as PDF file after You purchase it.

Owner's Manual ( sometimes referred to as User's Guide or User's Manual ) contains information on how to use Your device. After placing order we'll send You download instructions on Your email address.

The manual is available in languages: English, German, French, Italian, Spanish, Dutch, Swedish, Portuguese, Russian, Polish

Not yet ready
You must purchase it first

Customer Reviews
There are currently no product reviews.
Other Reviews
 GF-9191H SHARP Owner's Manual by Michael Kaufhold;
Hello from Germany - thank you very much for the manual for my Sharp "Searcher" - the handling of your internet area is outstanding..Mike
 CPS201 CASIO Owner's Manual by Nancy Whalen;
I am very happy with the owner's manual. I bought a used Casio and was so relieved that I was able to get a hold of a owner's manual. It was very easy to download the manual and I had no problems with printing it. Thank you! Nancy Whalen
 TK-1070E JVC Owner's Manual by Nils Thei;
The purchased manual is an high-quality scan of the original JVC paper-based Owner´s Manual. I am very satisfied!
 TF 115-IB NOVAMATIC Owner's Manual by Pierre-Alain Humberset;
Very satisfied with received document, all is right, Thank You very much, it was a Pleasure to work with You.
 TU-580RD DENON Owner's Manual by Frans van den Einde;
great site, the most easy and fastest way to find the manual you need, no 5 star because the manual was only available in german, but I speak german as well so no problem for me.

Text excerpt from page 65 (click to view)
Okre lanie rodzaju sceny
Istnieje mo liwo ustawienia trybu pracy kamery odpowiadaj cego w najlepszy sposób filmowanej scenie. Wystarczy wybra jedno z sze ciu ustawie opisanych poni ej. Kamera automatycznie dobierze optymalne ustawienie szeroko ci migawki, balansu bieli oraz szybko ci migawki. Dost pne ustawienia
SPORT ( ): ustawienie przeznaczone do filmowania szybko poruszaj cych si obiektów (np. podczas zawodów sportowych). DUSK ( ): ustawienie przeznaczone do wiernego odwzorowywania czerwieni zachodz cego s o ca i zmiennych warunków o wietlenia w otoczeniu. SUNLIGHT ( ): ustawienie przeznaczone do filmowania obiektów na bardzo jasnym tle (np. na niegu lub wodzie). PARTY ( ): ustawienie przeznaczone do filmowania obiektów o wietlonych wiat em punktowym lub wiecami. NIGHT LUMI ( ): ustawienie przeznaczone do filmowania pokazu sztucznych ogni lub jasnych obiektów w ciemno ci. SLOW SHUT. ( ): ustawienie przeznaczone do filmowania obiektów w ciemnym miejscu.

1 2

W trybie CAMERA naciskaj przycisk DISPLAY/MODE SET do momentu, w którym wy wietlone zostanie menu trybów pracy. Naci nij lub , eby wybra âSCENE MENUâ, a nast pnie naci nij rodek przycisku steruj cego.

3

Naci nij lub , eby wybra rodzaj sceny najlepiej odpowiadaj cy filmowanej sytuacji, a nast pnie naci nij rodek przycisku steruj cego.
Nazwa wybranego ustawienia b dzie widoczna w menu.

4

Naci nij przycisk DISPLAY/MODE SET, eby wy czy menu.
Symbol wybranego ustawienia b dzie widoczny na wy wietlaczu.

Symbol wybranego ustawienia

Anulowanie wybranego ustawienia W punkcie 3 powy szego opisu wybierz âOFFâ.
Uwaga:
Rodzaju sceny nie mo na ustawi , je li przed jej w czeniem zaprogramowany zostanie jeden z trybów regulacji r cznej (oprócz ostro ci) lub widoczny b dzie wska nik .

VL-Z100S-s/VL-Z300S-s

55

You might also want to buy

$4.99

VL-Z300S-S SHARP
Service Manual

Complete service manual in digital format (PDF File). Service manuals usually contains circuit diagr…
>
Parse Time: 0.235 - Number of Queries: 111 - Query Time: 0.056