Shopping cart is empty
 
English Polski Spanish 
Search For a Manual
 

(e.g. AA-V20EG JVC, ZX-7 Sony )
PayPal 1000+ rating Secure, Encrypted Checkout.
 
Who's Online
There currently are 333 guests and 
1 member online.
Categories
Information
Featured Product
Home >> SHARP >> VL-Z300S-S Owner's Manual
 
 0 item(s) in your cart 

SHARP VL-Z300S-S
Owner's Manual


Tweet about this product and get $1.00 of store credit for instant use!
  • Download
  • PDF Format
  • Complete manual
  • Language: English, German, French, Italian, Spanish, Dutch, Swedish, Portuguese, Russian, Polish
Price: $4.99

Description of SHARP VL-Z300S-S Owner's Manual

Complete owner's manual in digital format. The manual will be available for download as PDF file after You purchase it.

Owner's Manual ( sometimes referred to as User's Guide or User's Manual ) contains information on how to use Your device. After placing order we'll send You download instructions on Your email address.

The manual is available in languages: English, German, French, Italian, Spanish, Dutch, Swedish, Portuguese, Russian, Polish

Not yet ready
You must purchase it first

Customer Reviews
There are currently no product reviews.
Other Reviews
 SL-Q303 TECHNICS Owner's Manual by Victor Herrera;
So usefull to make my installation a breeze. 5 stars on quality.
 DR-MH300SE JVC Owner's Manual by Edwin Turksema;
very helpful, the information in these manuels are very detailed
 88101KF-N85F AEG Owner's Manual by Maciej Klepaczewski;
Please tell us what you think and share your opinions with others. Be sure to focus your comments on the product. You will receive $2.00 of store credit for Your review.
 VCBB360LBK WHIRLPOOL Owner's Manual by Maciej Klepaczewski;
Please tell us what you think and share your opinions with others. Be sure to focus your comments on the product. You will receive $2.00 of store credit for Your review.
 SR-4E NAKAMICHI Owner's Manual by Carl Tope;
Good copy and great customer service! There was some confusion with my order and it was resolved promptly!

Text excerpt from page 65 (click to view)
Okre lanie rodzaju sceny
Istnieje mo liwo ustawienia trybu pracy kamery odpowiadaj cego w najlepszy sposób filmowanej scenie. Wystarczy wybra jedno z sze ciu ustawie opisanych poni ej. Kamera automatycznie dobierze optymalne ustawienie szeroko ci migawki, balansu bieli oraz szybko ci migawki. Dost pne ustawienia
SPORT ( ): ustawienie przeznaczone do filmowania szybko poruszaj cych si obiektów (np. podczas zawodów sportowych). DUSK ( ): ustawienie przeznaczone do wiernego odwzorowywania czerwieni zachodz cego s o ca i zmiennych warunków o wietlenia w otoczeniu. SUNLIGHT ( ): ustawienie przeznaczone do filmowania obiektów na bardzo jasnym tle (np. na niegu lub wodzie). PARTY ( ): ustawienie przeznaczone do filmowania obiektów o wietlonych wiat em punktowym lub wiecami. NIGHT LUMI ( ): ustawienie przeznaczone do filmowania pokazu sztucznych ogni lub jasnych obiektów w ciemno ci. SLOW SHUT. ( ): ustawienie przeznaczone do filmowania obiektów w ciemnym miejscu.

1 2

W trybie CAMERA naciskaj przycisk DISPLAY/MODE SET do momentu, w którym wy wietlone zostanie menu trybów pracy. Naci nij lub , eby wybra ′SCENE MENU , a nast pnie naci nij rodek przycisku steruj cego.

3

Naci nij lub , eby wybra rodzaj sceny najlepiej odpowiadaj cy filmowanej sytuacji, a nast pnie naci nij rodek przycisku steruj cego.
Nazwa wybranego ustawienia b dzie widoczna w menu.

4

Naci nij przycisk DISPLAY/MODE SET, eby wy czy menu.
Symbol wybranego ustawienia b dzie widoczny na wy wietlaczu.

Symbol wybranego ustawienia

Anulowanie wybranego ustawienia W punkcie 3 powy szego opisu wybierz ′OFF .
Uwaga:
Rodzaju sceny nie mo na ustawi , je li przed jej w czeniem zaprogramowany zostanie jeden z trybów regulacji r cznej (oprócz ostro ci) lub widoczny b dzie wska nik .

VL-Z100S-s/VL-Z300S-s

55

You might also want to buy

$4.99

VL-Z300S-S SHARP
Service Manual

Complete service manual in digital format (PDF File). Service manuals usually contains circuit diagr…
>
Parse Time: 0.172 - Number of Queries: 113 - Query Time: 0.027